הדרכה למטפלים ולמטפלות באמנויות


הדרכה למטפלים ולמטפלות באמנויות

הדרכה למטפלים ולמטפלות באמנויות היא לדעתי  החלק המרכזי ביותר  בהתפתחות המקצועית שלנו. ההדרכה מיועדת לתמיכה, לשיאלת שאלות,  להתלבטויות, לחווית מקום לטעויות, להבעת ספקות,  לליווי וליצירת שינוי. 

המפגשים הם הזדמנות להתבוננות ובעיקר להבנת כמה כיווני חשיבה שונים המתקיימים במקביל. 

לצד השיחות מתקיימת לעיתים גם  עבודה מעשית  בטכניקות ובחומרי אמנות מגוונים.