הדרכה למטפלים ולמטפלות באמנויות


הדרכה למטפלים ולמטפלות באמנויות

הדרכה למטפלים ולמטפלות באמנויות היא חלק מרכזי בהתפתחות המקצועית של כל מטפל וכל מטפלת. ההדרכה מיועדת לתמיכה לליווי וליצירת שינוי. המפגשים הם הזדמנות להתבוננות להקשבה ולהבנת כמה כיווני חשיבה שונים המתקיימים במקביל. לצד השיחות מתקיימת עבודה בטכניקות ובחומרי אמנות מגוונים.